Sekretesspolicy för R-Menu webbplatsens besöksregister

1. Registrator

R-Menu Ab (företags ID FI08635783) Lentolantie 32 36220 Kangasala, FINLAND

2. Kontaktperson

Dataskyddsombud: privacy@r-menu.com

3. Syfte och grund för behandling av personuppgifter

R-Menu behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för analys, utveckling och statistik av webbplatsen r-menu.com; blandad
 • för att ta fram riktad reklam, kommunikation och innehåll och för att optimera marknadsföringsåtgärder.
 • för att skapa och underhålla kundrelationer

Grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du accepterar användningen av viktiga cookies när du surfar på vår webbplats. Användningen av andra cookies kräver att du accepterar deras användning separat från våra cookieinställningar.

4. Personuppgifter som ska behandlas

R-Menu behandlar följande personuppgifter:

 • unik anonym slumpmässig identifierare; och
 • ditt besök på R-Menus webbplats och relaterad information
 • information som lämnas via kontaktformuläret, såsom namn, e-post, telefonnummer

5. Informationskällor

R-Menu samlar in dina personuppgifter med hjälp av cookies och liknande tekniktjänster från tredje part. R-Menu samlar in dina personuppgifter med hjälp av bland annat analysverktyg (som Google Analytics).

6. Mottagare av personuppgifter

R-Menu använder följande applikationer, till vars leverantörer R-Menu kan lämna ut cookieinformation:

 • Google Analytics: Webbanalys
 • Google Tag Manager: Tagghantering
 • Hotjar: Användaranalys

R-Menu överför dina personuppgifter till sina tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i genomförandet av de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Tjänsteleverantörer får inte använda personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy och för de ändamål som beskrivs i de villkor som gäller för avtalsförhållandet mellan R-Menu och tjänsteleverantören. R-Menu kan ändra sina tjänsteleverantörer som identifieras här eller lägga till dem, i vilket fall R-Menu kommer att uppdatera detta uttalande.

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ovannämnda applikationstjänsteleverantörer kan behandla personuppgifter utanför EU och EES. I detta fall utförs överföringar i enlighet med tillämplig lagstiftning och de krav som ställs där.

8. Bevarandetid

Cookiedata som kan läsas som personuppgifter lagras enligt följande:

 • Sessionscookies, som regel, under sessionens varaktighet (men inte mer än 30 minuter) eller tills du stänger webbläsaren.
 • Permanenta cookies, som regel, tills du raderar kakan eller i högst två år.
 • Uppgifterna som lämnas på kontaktformuläret kommer endast att sparas medan ärendet behandlas

9. Skydd av personuppgifter

R-Menu tar hand om datasäkerheten för dina personuppgifter med lämpliga administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder. R-Menu har begränsat omfattningen av personuppgiftsbehandlingen till de personer vars arbetsuppgifter innefattar behandling av personuppgifterna i fråga. System som innehåller personuppgifter kan endast nås med separat utfärdade personliga användarnamn och lösenord.

Systemen och databaserna som innehåller personuppgifter som behandlas av R-Menu finns på servrar som endast kan nås av utsedda och auktoriserade personer på grund av sina arbetsuppgifter. R-Menu har skyddade servrar och datanätverk med lämplig brandvägg och andra tekniska skydd.

10. Din rätt

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du när som helst rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter (insynsrätt);
 • kräva rättelse av dina felaktiga och felaktiga personuppgifter eller komplettering av dina personuppgifter;
 • begära radering av dina personuppgifter; och
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (till exempel medan du väntar på svar på en begäran om att rätta dina personuppgifter).

Du måste göra en begäran om utövande av dina rättigheter till den kontaktperson som nämns i punkt 2. R-Menu kan be dig att verifiera din identitet eller specificera din begäran innan den utförs. R-Menu kan också vägra att uppfylla din begäran på den grund som anges i dataskyddslagstiftningen, i vilket fall R-Menu kommer att informera dig om den grunden.

11. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet om du anser att R-Menu inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din permanenta bostad eller arbetsplats, eller där det påstådda brottet mot dataskyddslagstiftningen har inträffat.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna vi erbjuder, för att stödja funktioner i sociala medier och för att analysera våra besökssiffror. Dessutom delar vi information om hur du använder vår sida med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. Våra partners kan kombinera denna information med annan information som du har lämnat till dem eller samlat in när du har använt deras tjänster. Genom att använda vår sida accepterar du användningen av cookies.

Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra användarupplevelsen mer effektiv.

Enligt lagen kan vi lagra cookies på din enhet om det är absolut viktigt för webbplatsens funktion. Vi behöver ditt samtycke för användningen av alla typer av cookies.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tredjepartstjänster på vår webbplats.